Voor het artikel - Nadat alle ballast verdwenen is, blijft er liefde over - maakte ik in opdracht van Vandejong onderstaande beelden. Het artikel gaat over het verlies van een kind, verdriet dat je kan overvallen, het delen van je verdriet en de band die daaruit ontstaat ondanks het verdriet.
Publicatie: Humanitas Magazine 2016 - Thema nummer over Verdriet
Artikel: Nadat alle ballast is verdwenen, blijft liefde over.
Opdrachtgever: Vandejong Creative Agency
Back to Top