Concert aankondiging voor Kleinkoor Amsterdam. 
Jaargangen 2015 t/m 2018. Beeld en ontwerp.
Opdrachtgever: Kleinkoor Amsterdam
Back to Top